Ekumenický1. Timoteovi1,17

1. Timoteovi 1:17

Kráľovi vekov, ne­pominuteľnému, ne­viditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.


Verš v kontexte

16 Ale do­stalo sa mi milo­sr­den­stva pre­to, aby na mne ako na pr­vom Ježiš Kris­tus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako prí­klad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak zís­kali večný život. 17 Kráľovi vekov, ne­pominuteľnému, ne­viditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. 18 Dávam ti ten­to príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroc­tvami o tebe, aby si po­mocou nich bojoval dob­rý boj,

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A Kráľovi vekov, ne­porušiteľnému, ne­viditeľnému, jedinému, múd­remu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Ameň.

Evanjelický

17 Jemu, Kráľovi vekov, ne­smr­teľnému, ne­viditeľnému, jedinému [múd­remu] Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen.

Ekumenický

17 Kráľovi vekov, ne­pominuteľnému, ne­viditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

Bible21

17 Krá­li věků, ne­smr­telné­mu, ne­vi­di­telné­mu, je­diné­mu Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček