Ekumenický1. Tesalonickým5,8

1. Tesalonickým 5:8

Ale my, čo pat­ríme dňu, buďme triez­vi, ob­lečme si pan­cier viery a lás­ky a ako pril­bu nádej spasenia.


Verš v kontexte

7 Lebo tí, čo spia, spia v noci a opil­ci sa v noci opíjajú. 8 Ale my, čo pat­ríme dňu, buďme triez­vi, ob­lečme si pan­cier viery a lás­ky a ako pril­bu nádej spasenia. 9 Veď Boh nás ne­určil na hnev, ale aby sme zís­kali spásu skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta,

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale my súc syn­mi dňa buďme triez­vi ob­lečúc si pan­cier viery a lás­ky a vez­múc za pril­bu nádej spasenia,

Evanjelický

8 Ale my (ako synovia) dňa buďme triez­vi, ob­lečme si pan­cier viery a lás­ky a pril­bu nádeje na spasenie.

Ekumenický

8 Ale my, čo pat­ríme dňu, buďme triez­vi, ob­lečme si pan­cier viery a lás­ky a ako pril­bu nádej spasenia.

Bible21

8 My ale patří­me dni! Pro­to buď­me stříz­liví a ob­leč­me si pan­cíř ví­ry a lás­ky a přil­bu na­děje spa­sení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček