Ekumenický1. Tesalonickým2,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 2:7

hoci ako Kris­tovi apoštoli sme moh­li dať najavo svoju dôležitosť, ale boli sme medzi vami vľúd­ni, ako keď mat­ka kŕmi a lás­ka svoje deti.


Verš v kontexte

6 Nehľadali sme slávu ani u ľudí, ani u vás, ani u nikoho, 7 hoci ako Kris­tovi apoštoli sme moh­li dať najavo svoju dôležitosť, ale boli sme medzi vami vľúd­ni, ako keď mat­ka kŕmi a lás­ka svoje deti. 8 Tak sme vám boli na­klonení, že by sme vám naj­radšej boli dali nielen Božie evan­jelium, ale aj vlast­né duše, pre­tože sme si vás obľúbili.

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale sme boli lás­kaví medzi vami, sťa by kojaca mat­ka nežne k sebe vinula a opat­rovala svoje vlast­né deti.

Evanjelický

7 Ako Kris­tovi apoštolovia moh­li sme síce požadovať vážnosť, ale boli sme prívetiví k vám, ako keď dojčiaca mat­ka lás­ka deti.

Ekumenický

7 hoci ako Kris­tovi apoštoli sme moh­li dať najavo svoju dôležitosť, ale boli sme medzi vami vľúd­ni, ako keď mat­ka kŕmi a lás­ka svoje deti.

Bible21

7 ačko­li jsme jako Kri­stovi apošto­lové moh­li vy­ža­dovat uctivost. Byli jsme k vám vlídní jako matka, jež ko­jí své dě­ti v náručí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček