Ekumenický1. Tesalonickým2,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 2:5

Lebo ako viete, ni­kdy sme sa nezaliečali rečami, ani nebolo v nás lakom­stvo, ktoré by sme museli skrývať — Boh je svedok.


Verš v kontexte

4 ale ako nás Boh uznal za hod­ných a zveril nám evan­jelium, tak hovoríme, nie aby sme sa páčili ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srd­cia. 5 Lebo ako viete, ni­kdy sme sa nezaliečali rečami, ani nebolo v nás lakom­stvo, ktoré by sme museli skrývať — Boh je svedok. 6 Nehľadali sme slávu ani u ľudí, ani u vás, ani u nikoho,

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo ani sme ni­kdy ne­použili lichot­ného slova, jako viete, ani zámien­ky lakom­stva, Bôh je svedok;

Evanjelický

5 Veď, ako viete, ani sme vám ni­kdy nelichotili v reči, ani - Boh je svedok! - nech­celi sme lakome zís­kať niečo pre seba,

Ekumenický

5 Lebo ako viete, ni­kdy sme sa nezaliečali rečami, ani nebolo v nás lakom­stvo, ktoré by sme museli skrývať — Boh je svedok.

Bible21

5 Ví­te, že jsme nikdy ne­užíva­li li­cho­tky ani přet­vářku k za­krývání cham­tivosti – Bůh je náš svě­dek!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček