Ekumenický1. Samuelova21,16

1. Samuelova 21:16

Ne­mám azda do­sť po­mäten­cov, že mi pri­vádzate toh­to, aby tu vy­strájal? Ten má voj­sť do môj­ho domu?


Verš v kontexte

14 Zmenil pred nimi svoje správanie, a keď ho chceli chytiť, v ich rukách pred­stieral po­mätenosť, čmáral na dvere brány a púšťal po brade sliny. 15 Akíš po­vedal svojim služob­níkom: Vidíte pred­sa, že je po­mätený. Prečo ste mi ho pri­vied­li? 16 Ne­mám azda do­sť po­mäten­cov, že mi pri­vádzate toh­to, aby tu vy­strájal? Ten má voj­sť do môj­ho domu?

späť na 1. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Evanjelický

16 Či mám málo bláz­nov, že ste mi i toh­to pri­vied­li, aby šalel predo mnou? Ten­to má vkročiť do môj­ho domu?

Ekumenický

16 Ne­mám azda do­sť po­mäten­cov, že mi pri­vádzate toh­to, aby tu vy­strájal? Ten má voj­sť do môj­ho domu?

Bible21

16 Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přive­dli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi má vejít do domu?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček