Ekumenický1. Petrov1,5

1. Petrov 1:5

ktorých Božia moc pro­stred­níc­tvom viery chráni pre spásu, pri­pravenú zjaviť sa v poslednom čase.


Verš v kontexte

4 pre nehynúce, ne­poškvr­nené a ne­väd­núce dedičs­tvo pri­pravené v nebesiach pre vás, 5 ktorých Božia moc pro­stred­níc­tvom viery chráni pre spásu, pri­pravenú zjaviť sa v poslednom čase. 6 Raduj­te sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte na­krát­ko prej­sť zár­mut­kom roz­ličných skúšok,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v po­sled­nom čase,

Evanjelický

5 ktorých moc Božia za­chováva vieru na spasenie pri­pravené zjaviť sa v po­sled­nom čase.

Ekumenický

5 ktorých Božia moc pro­stred­níc­tvom viery chráni pre spásu, pri­pravenú zjaviť sa v poslednom čase.

Bible21

5 za­tím­co vás Boží moc skrze ví­ru opatruje ke spáse, která se zjeví na kon­ci ča­su.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček