Bible211. Petr1,11

1. Petr 1:11

Pí­di­li se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kri­stův Duch, který byl v nich a před­po­vídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu.


Verš v kontexte

10 Tuto spásu se peč­livě a pilně snaži­li vy­stih­nout pro­ro­ci, když pro­ro­kova­li o mi­losti připra­vené pro vás. 11 Pí­di­li se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kri­stův Duch, který byl v nich a před­po­vídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. 12 Bylo jim zje­veno, že ne sobě, ale vám tím zpro­střed­kují po­sel­ství, které vám teď při­nes­li ti, kdo vám káza­li evange­li­um v Du­chu svatém se­s­laném z ne­be. Tyto věci by rá­di za­hléd­li sami an­dělé!

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 zpytujúc, na ktorý a jaký čas to oznamoval Duch Kris­tov, ktorý bol v nich a ktorý svedčil vo­pred o utr­peniach Kris­tových a o slávach za tým,

Evanjelický

11 Pát­rali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kris­tov, ktorý pre­býval v nich, oznamoval utr­penia pre Kris­ta a slávu po nich.

Ekumenický

11 Skúmali, na ktorý čas a na aké okol­nos­ti po­ukazuje Kris­tov Duch, ktorý v nich pre­býval, keď vo­pred svedčil o Kristových utr­peniach a o sláve, ktorá príde po nich.

Bible21

11 Pí­di­li se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kri­stův Duch, který byl v nich a před­po­vídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu.

Bible211. Petr1,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček