Ekumenický1. Kronická24,9

1. Kronická 24:9

piaty na Mal­kiju, šies­ty na Mij­jámina,


Verš v kontexte

8 tretí na Chárima, štvr­tý na Seórima, 9 piaty na Mal­kiju, šies­ty na Mij­jámina, 10 sied­my na Hak­kóca, ôs­my na Abiju,

späť na 1. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

9 piaty Mal­kiášovi, šies­ty Mij­jaminovi,

Evanjelický

9 piaty na Mal­kiju, šies­ty na Mijámína,

Ekumenický

9 piaty na Mal­kiju, šies­ty na Mij­jámina,

Bible21

9 pátý: Malkiáš, šestý: Mi­ja­min,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček