Ekumenický1. Kronická24,8

1. Kronická 24:8

tretí na Chárima, štvr­tý na Seórima,


Verš v kontexte

7 Pr­vý lós padol na Jójaríba, druhý na Jedaju, 8 tretí na Chárima, štvr­tý na Seórima, 9 piaty na Mal­kiju, šies­ty na Mij­jámina,

späť na 1. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

8 tretí Chárimovi, štvr­tý Se­orímovi,

Evanjelický

8 tretí na Cháríma, štvr­tý na Se­oríma,

Ekumenický

8 tretí na Chárima, štvr­tý na Seórima,

Bible21

8 třetí: Cha­rim, čtvr­tý: Se­o­rim,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček