Ekumenický1. Kronická24,7

1. Kronická 24:7

Pr­vý lós padol na Jójaríba, druhý na Jedaju,


Verš v kontexte

6 Pisár Šemaja, syn Ne­taneelov z kmeňa Lévi, ich za­písal v prítomnosti kráľa a hod­nos­tárov: kňaza Cádoka, Achímeleka, Eb­jatárov­ho syna, i predákov kňaz­ských a levit­ských rodín. Raz bola vy­losovaná rodina z Eleazára, raz zase jed­na z Ítamara. 7 Pr­vý lós padol na Jójaríba, druhý na Jedaju, 8 tretí na Chárima, štvr­tý na Seórima,

späť na 1. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

7 A pr­vý los vy­šiel Jehojaribovi, druhý Jedai­ášovi,

Evanjelický

7 Pr­vý lós padol na Jójáríba, druhý na Jedaju,

Ekumenický

7 Pr­vý lós padol na Jójaríba, druhý na Jedaju,

Bible21

Jedajáš," href="/sk/bible21/1-letopisu/24/7">7 Výsledky losování: první: Joja­rib, druhý: Jedajáš,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček