Ekumenický1. Kronická16,2

1. Kronická 16:2

Keď Dávid do­končil spaľovanú obetu a obety spoločen­stva, požeh­nal ľud v Hospodinovom mene.


Verš v kontexte

1 Božiu ar­chu prenies­li a uložili v stane, ktorý pre ňu roz­tiahol Dávid. Po­tom prinášali pred Bohom spaľované obety a obety spoločen­stva. 2 Keď Dávid do­končil spaľovanú obetu a obety spoločen­stva, požeh­nal ľud v Hospodinovom mene. 3 Po­tom nadelil všet­kým Iz­raelitom, mužovi i žene, každému boch­ník chleba, datľový a hrozien­kový koláč.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

2 A keď do­obetoval Dávid zápal­nú obeť a po­koj­né obeti, požeh­nal ľud v mene Hos­podinovom.

Evanjelický

2 Keď Dávid skončil spaľovanú obeť a obete spoločen­stva, požeh­nal ľud v mene Hos­podinovom.

Ekumenický

2 Keď Dávid do­končil spaľovanú obetu a obety spoločen­stva, požeh­nal ľud v Hospodinovom mene.

Bible21

2 Po­té, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požeh­nal lidu v Hos­po­di­nově jménu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček