Ekumenický1. Kronická16,3

1. Kronická 16:3

Po­tom nadelil všet­kým Iz­raelitom, mužovi i žene, každému boch­ník chleba, datľový a hrozien­kový koláč.


Verš v kontexte

2 Keď Dávid do­končil spaľovanú obetu a obety spoločen­stva, požeh­nal ľud v Hospodinovom mene. 3 Po­tom nadelil všet­kým Iz­raelitom, mužovi i žene, každému boch­ník chleba, datľový a hrozien­kový koláč. 4 Nie­ktorých levitov určil na službu pred Hos­podinovou ar­chou, aby vy­znávali, chválili a oslavovali Hos­podina, Boha Iz­raela.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

3 A nadelil všet­kým mužom Iz­raelovým, všetkým, od muža až po ženu, každému pec­ník chleba, kus pečeného mäsa a kus hroz­nového koláča.

Evanjelický

3 Po­tom nadelil všet­kým Iz­rael­com, a to mužom i ženám, každému peceň chleba, kus mäsa a hrozien­kový koláč.

Ekumenický

3 Po­tom nadelil všet­kým Iz­raelitom, mužovi i žene, každému boch­ník chleba, datľový a hrozien­kový koláč.

Bible21

3 Podě­lil také všech­ny Iz­rael­ce, muže i že­ny, každého boch­níkem chle­ba, dat­lovým a ro­zin­kovým ko­láčem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček