Ekumenický1. Kronická16,1

1. Kronická 16:1

Božiu ar­chu prenies­li a uložili v stane, ktorý pre ňu roz­tiahol Dávid. Po­tom prinášali pred Bohom spaľované obety a obety spoločen­stva.


Verš v kontexte

1 Božiu ar­chu prenies­li a uložili v stane, ktorý pre ňu roz­tiahol Dávid. Po­tom prinášali pred Bohom spaľované obety a obety spoločen­stva. 2 Keď Dávid do­končil spaľovanú obetu a obety spoločen­stva, požeh­nal ľud v Hospodinovom mene. 3 Po­tom nadelil všet­kým Iz­raelitom, mužovi i žene, každému boch­ník chleba, datľový a hrozien­kový koláč.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď donies­li truh­lu Božiu, po­stavili ju na­pro­stred stánu, ktorý jej po­stavil Dávid, a obetovali zápal­né obeti a po­koj­né obeti pred Bohom.

Evanjelický

1 Keď prenies­li Božiu truh­lu, zložili ju v stane, ktorý pre ňu roz­tiahol Dávid, a prinášali pred Bohom spaľované obete a obete spoločen­stva.

Ekumenický

1 Božiu ar­chu prenies­li a uložili v stane, ktorý pre ňu roz­tiahol Dávid. Po­tom prinášali pred Bohom spaľované obety a obety spoločen­stva.

Bible21

1 Když Boží tru­hlu při­nes­li, po­stavi­li ji na její místo upro­střed stanu, který pro ni David po­stavil. Pak před Bo­hem přináše­li zápalné i pokojné obě­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček