Ekumenický1. Kronická16,17

1. Kronická 16:17

Určil ju Jákobovi za zákon, Iz­raelovi za večnú zmluvu


Verš v kontexte

16 ktorú uzav­rel s Abrahámom a prísažne sa za­viazal Izákovi. 17 Určil ju Jákobovi za zákon, Iz­raelovi za večnú zmluvu 18 slovami: Tebe dám krajinu Kanaán, váš dedičný podiel.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­stavil to Jakobovi za zákon, Iz­raelovi za večnú sm­luvu

Evanjelický

17 ktorú určil Jákobovi ako ustanovenie, ako večnú zmluvu pre Iz­rael:

Ekumenický

17 Určil ju Jákobovi za zákon, Iz­raelovi za večnú zmluvu

Bible21

17 Jáko­bovi ten výrok po­tvr­dilza věčnou smlou­vu pro Iz­rael:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček