Ekumenický1. Kronická16,16

1. Kronická 16:16

ktorú uzav­rel s Abrahámom a prísažne sa za­viazal Izákovi.


Verš v kontexte

15 Večne pamätaj­te na jeho zmluvu, na slovo, ktoré pri­kázal tisícim po­koleniam, 16 ktorú uzav­rel s Abrahámom a prísažne sa za­viazal Izákovi. 17 Určil ju Jákobovi za zákon, Iz­raelovi za večnú zmluvu

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 na jeho sm­luvu, ktorú učinil s Ab­rahámom, a na jeho prísahu, k­torú pri­sahal Izákovi.

Evanjelický

16 na zmluvu, ktorú uzav­rel s Ab­rahámom, a na prísahu Izákovi,

Ekumenický

16 ktorú uzav­rel s Abrahámom a prísažne sa za­viazal Izákovi.

Bible21

16 na smlou­vu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček