Ekumenický1. Kronická1,45

1. Kronická 1:45

Po Jóbabovej smr­ti kraľoval Chušám z Témanska.


Verš v kontexte

44 Po Belo­vej smr­ti kraľoval Zerachov syn Jóbab z Bocry. 45 Po Jóbabovej smr­ti kraľoval Chušám z Témanska. 46 Po Chušámovej smr­ti kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Mid­jánčanov na Moáb­skom poli. Jeho síd­lo sa volalo Avít.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

45 A keď zo­mrel Jobáb, kraľoval mies­to neho Chúšam zo zeme Témanitov.

Evanjelický

45 Keď zo­mrel Jóbáb, stal sa kráľom mies­to neho Chúšám z Témánu.

Ekumenický

45 Po Jóbabovej smr­ti kraľoval Chušám z Témanska.

Bible21

45 Když zemřel Jo­bab, kraloval na jeho místě Chušam z te­man­ské země.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček