Ekumenický1. Kronická1,46

1. Kronická 1:46

Po Chušámovej smr­ti kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Mid­jánčanov na Moáb­skom poli. Jeho síd­lo sa volalo Avít.


Verš v kontexte

45 Po Jóbabovej smr­ti kraľoval Chušám z Témanska. 46 Po Chušámovej smr­ti kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Mid­jánčanov na Moáb­skom poli. Jeho síd­lo sa volalo Avít. 47 Po Hadadovej smr­ti kraľoval Sam­la z Masréky.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

46 A keď zo­mrel Chúšam, kraľoval mies­to neho Hadad, syn Bedadov, ktorý porazil Madiana v moáb­skom kraji. A meno jeho mes­ta bolo Avít.

Evanjelický

46 Keď zo­mrel Chúšám, stal sa kráľom mies­to neho Hadad, syn Bedadov, ktorý porazil Mid­ján­cov na moáb­skych stráňach. Jeho mes­to sa volalo Avét.

Ekumenický

46 Po Chušámovej smr­ti kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Mid­jánčanov na Moáb­skom poli. Jeho síd­lo sa volalo Avít.

Bible21

46 Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Ha­dad, syn Beda­dův, který po­bil Mi­dián­ce v moáb­ském kra­ji. Jeho město se jmenovalo Avit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček