Ekumenický1. Kráľov1,43

1. Kráľov 1:43

Jonatán mu však od­vetil: Na­opak! Náš pán, kráľ Dávid, ustanovil za kráľa Šalamúna.


Verš v kontexte

42 Ešte hovoril, keď zrazu prišiel Jonatán, syn kňaza Eb­jatára. Adónija mu po­vedal: Len poď, si pred­sa udat­ný muž a ne­sieš dob­rú správu. 43 Jonatán mu však od­vetil: Na­opak! Náš pán, kráľ Dávid, ustanovil za kráľa Šalamúna. 44 Kráľ s ním po­slal kňaza Cádoka, proroka Nátana, Jehójadov­ho syna Benáju, Kereťanov a Peleťanov. Tí ho vy­sadili na kráľovu mulicu.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 A Jonatán od­povedal a riekol Adoniášovi: Áno, ale náš pán kráľ Dávid ustanovil za kráľa Šalamúna.

Evanjelický

43 Jonatán však Adónijovi od­vetil: Na­opak! Náš pán, kráľ Dávid, ustanovil Šalamúna za kráľa.

Ekumenický

43 Jonatán mu však od­vetil: Na­opak! Náš pán, kráľ Dávid, ustanovil za kráľa Šalamúna.

Bible21

43 „Nenesu,“ od­po­věděl mu Jo­na­tan. „Náš pán, král David, us­tanovil za krále Šalo­mou­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček