Ekumenický1. Kráľov1,44

1. Kráľov 1:44

Kráľ s ním po­slal kňaza Cádoka, proroka Nátana, Jehójadov­ho syna Benáju, Kereťanov a Peleťanov. Tí ho vy­sadili na kráľovu mulicu.


Verš v kontexte

43 Jonatán mu však od­vetil: Na­opak! Náš pán, kráľ Dávid, ustanovil za kráľa Šalamúna. 44 Kráľ s ním po­slal kňaza Cádoka, proroka Nátana, Jehójadov­ho syna Benáju, Kereťanov a Peleťanov. Tí ho vy­sadili na kráľovu mulicu. 45 Kňaz Cádok s prorokom Nátanom ho pri Gichóne po­mazali za kráľa. Od­tiaľ sa narados­tení po­brali hore, takže sa celé mes­to vzrušilo. To bol ten hluk, čo ste počuli.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

44 A kráľ po­slal s ním Cádoka, kňaza, a Nátana, proroka, a Benai­áša, syna Jehojadov­ho, a Keréťanov a Peléťanov, a vy­sadili ho na mulicu kráľovu.

Evanjelický

44 Kráľ po­slal s ním kňaza Cádóka, proroka Nátana, Benáju, syna Jójádov­ho, Keretej­cov a Peletej­cov, po­sadili ho na kráľovu mulicu

Ekumenický

44 Kráľ s ním po­slal kňaza Cádoka, proroka Nátana, Jehójadov­ho syna Benáju, Kereťanov a Peleťanov. Tí ho vy­sadili na kráľovu mulicu.

Bible21

44 Po­slal s ním kněze Sádoka, pro­roka Náta­na a Benajáše, syna Jo­ja­dova, s gardou Kréťanů a Pléťanů. Po­sa­di­li ho na královu mulu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček