Ekumenický1. Korintským14,33

1. Korintským 14:33

veď Boh nie je Bohom ne­poriad­ku, ale po­koja.


Verš v kontexte

32 Duchovia prorokov sa pod­riaďujú prorokom; 33 veď Boh nie je Bohom ne­poriad­ku, ale po­koja. 34 ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú pod­riadené, ako to hovorí aj zákon.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

33 lebo Bôh nie je Bohom neporiadku, ale po­koja), ako vo všet­kých sboroch svätých.

Evanjelický

33 lebo Boh nie je Bohom ne­poriad­ku, ale po­koja. Ako vo všet­kých zboroch svätých,

Ekumenický

33 veď Boh nie je Bohom ne­poriad­ku, ale po­koja.

Bible21

33 Bůh pře­ce není Bo­hem zmatku, ale poko­je – tak je tomu všu­de, kde se shro­mažďují svatí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček