Ekumenický1. Korintským14,34

1. Korintským 14:34

ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú pod­riadené, ako to hovorí aj zákon.


Verš v kontexte

33 veď Boh nie je Bohom ne­poriad­ku, ale po­koja. 34 ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú pod­riadené, ako to hovorí aj zákon. 35 Ak sa však chcú niečo na­učiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je ne­slušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

34 Vaše ženy nech mlčia v sboroch, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale pod­riaďovať sa, jako i zákon hovorí.

Evanjelický

34 tak aj vo (vašich) zhromaždeniach ženy nech mlčia, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale majú byť pod­dané, ako aj zákon hovorí.

Ekumenický

34 ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú pod­riadené, ako to hovorí aj zákon.

Bible21

34 (Vaše že­ny ať při shro­mážděních zůstávají tiše. Ne­mají po­vídat, ale být po­s­lušné, jak ostatně říká i Zákon.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček