Ekumenický1. Korintským13,7

1. Korintským 13:7

všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­ko dúfa a všet­ko vy­drží.


Verš v kontexte

6 neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; 7 všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­ko dúfa a všet­ko vy­drží. 8 Lás­ka ni­kdy nezanik­ne; proroc­tvá sa po­minú, jazyky umĺk­nu, po­znanie bude pre­konané.

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­kého sa nadeje, všet­ko ne­sie tr­pez­live.

Evanjelický

7 všet­ko znáša, všet­kému verí, všet­kého sa nádejá, všet­ko pre­tr­pí.

Ekumenický

7 všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­ko dúfa a všet­ko vy­drží.

Bible21

7 všech­no snáší, vše­mu věří, vž­dycky doufá, všech­no vy­drží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček