Ekumenický1. Korintským1,5

1. Korintským 1:5

za to, že ste v ňom boli obohatení všet­kým: každým slovom i každým po­znaním.


Verš v kontexte

4 Ne­pres­taj­ne ďakujem svoj­mu Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kris­tovi, 5 za to, že ste v ňom boli obohatení všet­kým: každým slovom i každým po­znaním. 6 Keďže sa medzi vami utvr­dilo svedec­tvo o Kristovi,

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 že ste v ňom obohatení všet­kým, každým slovom i každou známosťou,

Evanjelický

5 že ste v Ňom boli obohatení všet­kým, každým slovom a všet­kou známosťou,

Ekumenický

5 za to, že ste v ňom boli obohatení všet­kým: každým slovom i každým po­znaním.

Bible21

5 byli jste v něm obo­haceni v každém ohle­du, každým slovem a veškerým po­znáním.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček