Ekumenický1. Korintským1,6

1. Korintským 1:6

Keďže sa medzi vami utvr­dilo svedec­tvo o Kristovi,


Verš v kontexte

5 za to, že ste v ňom boli obohatení všet­kým: každým slovom i každým po­znaním. 6 Keďže sa medzi vami utvr­dilo svedec­tvo o Kristovi, 7 nechýba vám nijaký dar milos­ti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 tak ako je svedoc­tvo Kris­tovo upev­nené medzi vami,

Evanjelický

6 len čo sa utvr­dilo medzi vami svedec­tvo o Kris­tovi,

Ekumenický

6 Keďže sa medzi vami utvr­dilo svedec­tvo o Kristovi,

Bible21

6 Kri­stovo svě­de­ctví je mezi vá­mi tak pevně us­ta­veno,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček