Ekumenický1. Korintským1,4

1. Korintským 1:4

Ne­pres­taj­ne ďakujem svoj­mu Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kris­tovi,


Verš v kontexte

3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 4 Ne­pres­taj­ne ďakujem svoj­mu Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kris­tovi, 5 za to, že ste v ňom boli obohatení všet­kým: každým slovom i každým po­znaním.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Ďakujem vždyc­ky svoj­mu Bohu vzhľadom na vás pre milosť Božiu, ktorá vám je daná v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

4 Ne­pres­taj­ne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám do­stalo v Kris­tovi Ježišovi,

Ekumenický

4 Ne­pres­taj­ne ďakujem svoj­mu Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kris­tovi,

Bible21

4 Stále za vás dě­ku­ji své­mu Bo­hu, to­tiž za to, jaké Boží mi­losti se vám do­stalo v Kri­stu Ježíši:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček