Ekumenický1. Korintským1,23

1. Korintským 1:23

my však hlásame Kris­ta ukrižovaného — pre Židov síce po­horšenie a po­hanov bláz­nov­stvo,


Verš v kontexte

22 Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múd­rosť, 23 my však hlásame Kris­ta ukrižovaného — pre Židov síce po­horšenie a po­hanov bláz­nov­stvo, 24 ale pre po­volaných, tak Židov, ako aj Grékov, Kris­ta, Božiu moc a Božiu múd­rosť.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 my kážeme ukrižovaného Kris­ta, Židom po­horšenie a Grékom bláz­nov­stvo;

Evanjelický

23 my však kážeme ukrižovaného Kris­ta - Židom síce po­horšenie, po­hanom bláz­nov­stvo,

Ekumenický

23 my však hlásame Kris­ta ukrižovaného — pre Židov síce po­horšenie a po­hanov bláz­nov­stvo,

Bible21

23 ale my káže­me Krista ukřižovaného – pro Ži­dy po­horšení, pro po­ha­ny bláz­nov­ství,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček