Ekumenický1. Korintským1,24

1. Korintským 1:24

ale pre po­volaných, tak Židov, ako aj Grékov, Kris­ta, Božiu moc a Božiu múd­rosť.


Verš v kontexte

23 my však hlásame Kris­ta ukrižovaného — pre Židov síce po­horšenie a po­hanov bláz­nov­stvo, 24 ale pre po­volaných, tak Židov, ako aj Grékov, Kris­ta, Božiu moc a Božiu múd­rosť. 25 Božie bláz­nov­stvo je totiž múd­rejšie ako ľudia a Božia slabosť sil­nejšia ako ľudia.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 ale tým is­tým, po­volaným, Židom i Grékom, Kris­ta Božiu moc a Božiu múd­rosť.

Evanjelický

24 ale po­volaným, aj Židom aj Grékom Kris­ta, Božiu moc a Božiu múd­rosť.

Ekumenický

24 ale pre po­volaných, tak Židov, ako aj Grékov, Kris­ta, Božiu moc a Božiu múd­rosť.

Bible21

24 ale pro po­vo­lané, ať Ži­dy či Ře­ky, Krista – Boží moc a Boží moud­rost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček