Ekumenický1. Korintským1,19

1. Korintským 1:19

Veď je na­písané: Zmarím múd­rosť múd­rych a roz­um­nosť roz­um­ných zničím.


Verš v kontexte

18 Veď slovo o kríži je bláz­nov­stvom pre tých, čo sú na ces­te k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. 19 Veď je na­písané: Zmarím múd­rosť múd­rych a roz­um­nosť roz­um­ných zničím. 20 Kde je múd­ry? Kde zákon­ník? Kde rečník toh­to veku? Ne­ob­rátil azda Boh múd­rosť toh­to sveta na bláz­nov­stvo?

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo je na­písané: Za­hladím múd­rosť múd­rych a roz­um roz­um­ných za­vrh­nem.

Evanjelický

19 Veď je na­písané: Zničím múd­rosť múd­rych a zmarím roz­um­nosť roz­um­ných.

Ekumenický

19 Veď je na­písané: Zmarím múd­rosť múd­rych a roz­um­nosť roz­um­ných zničím.

Bible21

19 Je pře­ce psáno: „Zahubím moud­rost moudrých, zavrhnu ro­zum rozumných.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček