Roháček1. Korintským1,19

1. Korintským 1:19

Lebo je na­písané: Za­hladím múd­rosť múd­rych a roz­um roz­um­ných za­vrh­nem.


Verš v kontexte

18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláz­nov­stvom; ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Lebo je na­písané: Za­hladím múd­rosť múd­rych a roz­um roz­um­ných za­vrh­nem. 20 Kde je múd­ry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Bôh ne­ob­rátil múd­ros­ti tohoto sveta na bláz­nov­stvo?

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo je na­písané: Za­hladím múd­rosť múd­rych a roz­um roz­um­ných za­vrh­nem.

Evanjelický

19 Veď je na­písané: Zničím múd­rosť múd­rych a zmarím roz­um­nosť roz­um­ných.

Ekumenický

19 Veď je na­písané: Zmarím múd­rosť múd­rych a roz­um­nosť roz­um­ných zničím.

Bible21

19 Je pře­ce psáno: „Zahubím moud­rost moudrých, zavrhnu ro­zum rozumných.“