Ekumenický1. Korintským1,20

1. Korintským 1:20

Kde je múd­ry? Kde zákon­ník? Kde rečník toh­to veku? Ne­ob­rátil azda Boh múd­rosť toh­to sveta na bláz­nov­stvo?


Verš v kontexte

19 Veď je na­písané: Zmarím múd­rosť múd­rych a roz­um­nosť roz­um­ných zničím. 20 Kde je múd­ry? Kde zákon­ník? Kde rečník toh­to veku? Ne­ob­rátil azda Boh múd­rosť toh­to sveta na bláz­nov­stvo? 21 Pre­tože svet z prejavov Božej múd­ros­ti ne­poz­nal Boha svojou múd­rosťou, za­páčilo sa Bohu spasiť veriacich bláz­nov­stvom ohlasovania.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Kde je múd­ry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Bôh ne­ob­rátil múd­ros­ti tohoto sveta na bláz­nov­stvo?

Evanjelický

20 Kde je múd­ry? Kde zákon­ník? Kde mudr­lant toh­to veku? Či Boh ne­ob­rátil múd­rosť sveta na bláz­nov­stvo?

Ekumenický

20 Kde je múd­ry? Kde zákon­ník? Kde rečník toh­to veku? Ne­ob­rátil azda Boh múd­rosť toh­to sveta na bláz­nov­stvo?

Bible21

20 Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový mys­li­tel? Copak Bůh ne­ob­rá­til moud­rost svě­ta v bláz­nov­ství?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček