Ekumenický1. Korintským1,11

1. Korintským 1:11

Od ľudí z domu Chloé som sa totiž do­zvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry.


Verš v kontexte

10 Na­pomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, aby ste hovorili jed­nomyseľne a neboli medzi vami rozt­ržky, ale aby ste boli zjed­notení v tom is­tom zmýšľaní i úsud­ku. 11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž do­zvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. 12 Mám na mys­li to, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov! Ja som Apol­lov! Ja zas Kéfasov! Ja Kris­tov!

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo mi je oznámené o vás, moji bratia, od domácich Chloy, že sú medzi vami zvady.

Evanjelický

11 Lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami.

Ekumenický

11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž do­zvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry.

Bible21

11 Z domu Chloé jsem se o vás, bratři mo­ji, do­zvěděl, že mezi se­bou má­te svá­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček