Ekumenický1. Korintským1,12

1. Korintským 1:12

Mám na mys­li to, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov! Ja som Apol­lov! Ja zas Kéfasov! Ja Kris­tov!


Verš v kontexte

11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž do­zvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. 12 Mám na mys­li to, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov! Ja som Apol­lov! Ja zas Kéfasov! Ja Kris­tov! 13 Veď či je Kris­tus roz­delený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli po­krs­tení v Pavlovom mene?

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A hovorím toto, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov, ja Apol­lov, ja Kéfašov a ja Kris­tov.

Evanjelický

12 Mys­lím totiž na to, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov, ja však Apol­lov, ja však Kéfasov, ja však Kris­tov.

Ekumenický

12 Mám na mys­li to, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov! Ja som Apol­lov! Ja zas Kéfasov! Ja Kris­tov!

Bible21

12 Mám na mys­li to, že je­den z vás říká: „Já jsem Pavlův,“ jiný: „Já jsem Apollův,“ další: „Já jsem Petrův“ a další „Já zase Kristův.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček