Bible211. Korintským1,11

1. Korintským 1:11

Z domu Chloé jsem se o vás, bratři mo­ji, do­zvěděl, že mezi se­bou má­te svá­ry.


Verš v kontexte

10 Bratři, jménem naše­ho Pá­na Ježíše Krista vás pro­sím, abys­te všich­ni spo­lu sou­hla­si­li a namísto vzájemných roz­tržek byli spo­jeni jednou mys­lí a jedním záměrem. 11 Z domu Chloé jsem se o vás, bratři mo­ji, do­zvěděl, že mezi se­bou má­te svá­ry. 12 Mám na mys­li to, že je­den z vás říká: „Já jsem Pavlův,“ jiný: „Já jsem Apollův,“ další: „Já jsem Petrův“ a další „Já zase Kristův.“

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo mi je oznámené o vás, moji bratia, od domácich Chloy, že sú medzi vami zvady.

Evanjelický

11 Lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami.

Ekumenický

11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž do­zvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry.

Bible21

11 Z domu Chloé jsem se o vás, bratři mo­ji, do­zvěděl, že mezi se­bou má­te svá­ry.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček