Bible21Židům4,11

Židům 4:11

Usi­lu­j­me tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po je­jich příkla­du ne­pa­dl kvů­li ne­po­s­lušnosti.


Verš v kontexte

10 Vž­dyť ten, kdo vstou­pil do jeho odpočinku, odpoči­nul od svých skutků, tak jako Bůh odpoči­nul od svých. 11 Usi­lu­j­me tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po je­jich příkla­du ne­pa­dl kvů­li ne­po­s­lušnosti. 12 Boží slovo je živé, mo­cné a ostřejší než každý dvoj­sečný meč. Pro­niká až k roz­hraní duše a du­cha, až do morku a klou­bů, až do srd­ce, kde zkou­má jeho myšlenky a úmys­ly.

späť na Židům, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Usiluj­me sa tedy voj­sť do toho od­počin­ku, aby ne­padol nie­kto tým is­tým výs­tražným príkladom ne­pos­lušnos­ti.

Evanjelický

11 Snažme sa teda voj­sť do toho od­počin­ku, aby ni­kto ne­padol podľa toho is­tého prí­kladu ne­pos­lušnos­ti.

Ekumenický

11 Usiluj­me sa teda voj­sť do toho od­počin­ku, aby ni­kto ne­padol podľa toho is­tého prí­kladu ne­pos­lušnos­ti.

Bible21

11 Usi­lu­j­me tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po je­jich příkla­du ne­pa­dl kvů­li ne­po­s­lušnosti.

Bible21Židům4,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček