Bible21Židům12,24

Židům 12:24

k pro­středníku nové smlou­vy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábe­lova.


Verš v kontexte

23 k slavnostní­mu shro­máždění, k církvi prvo­ro­zených, kteří jsou za­psáni v ne­besích, k Bo­hu, soud­ci všech, k du­chům sprave­dlivých, kteří doš­li cíle; 24 k pro­středníku nové smlou­vy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábe­lova. 25 Hleď­te, abys­te ne­odmít­li To­ho, který k vám mluví. Jest­liže ne­u­nik­li ti, kteří odmít­li to­ho, kdo na zemi vy­dával Boží po­ky­ny, čím spíše ne­u­nikne­me my, od­vrací­me-li se od To­ho, který je z ne­be.

späť na Židům, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 a k pro­stred­níkovi novej sm­luvy Ježišovi a ku kropeniu kr­vi, ktorá hovorí lepšie než Ábelova.

Evanjelický

24 k Pro­stred­níkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k po­kropeniu kr­vou, ktorá volá hlas­nejšie ako Ábelova.

Ekumenický

24 k Ježišovi, pro­stred­níkovi novej zmluvy, ku krvi očis­tenia, ktorá volá hlas­nejšie než krv Ábela.

Bible21

24 k pro­středníku nové smlou­vy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábe­lova.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček