Bible21Soudců5,6

Soudců 5:6

Za dnů Šamga­ra, syna Anatova, za dnů Jae­liných zpust­ly silnice a ten, kdo na ces­ty vy­dával se, stezkami kli­katý­mi šel.


Verš v kontexte

5 Před Hos­po­di­nem se třás­ly hory, před Hos­po­di­nem ze Sinaje, před Bo­hem Iz­rae­le. 6 Za dnů Šamga­ra, syna Anatova, za dnů Jae­liných zpust­ly silnice a ten, kdo na ces­ty vy­dával se, stezkami kli­katý­mi šel. 7 Opuštěni byli se­dláci v Izraeli, opuštěni, než jsi, De­bo­ro, povstala, než matka v Iz­rae­li po­vsta­la.

späť na Soudců, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Za dní Sam­gara, syna Anátov­ho, za dní Jaheli boly pre­staly ces­ty, a tí, ktorí chodievali chod­ník­mi, chodili krivými ces­tami postrannými.

Evanjelický

6 Za dní Šam­gara, syna Anátov­ho, za dní Jáéliných opus­tené boli ces­ty a putujúci chodili bočnými ces­tami.

Ekumenický

6 Za čias Anátov­ho syna Šam­gara, za dní Jáely boli opus­tené ces­ty, ľudia chodievali bočnými ces­tami.

Bible21

6 Za dnů Šamga­ra, syna Anatova, za dnů Jae­liných zpust­ly silnice a ten, kdo na ces­ty vy­dával se, stezkami kli­katý­mi šel.

Bible21Soudců5,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček