EkumenickýSudcov5,6

Sudcov 5:6

Za čias Anátov­ho syna Šam­gara, za dní Jáely boli opus­tené ces­ty, ľudia chodievali bočnými ces­tami.


Verš v kontexte

5 Vr­chy sa klátili pred Hos­podinom, Bohom zo Sinaja, pred Hos­podinom, Bohom Iz­raela. 6 Za čias Anátov­ho syna Šam­gara, za dní Jáely boli opus­tené ces­ty, ľudia chodievali bočnými ces­tami. 7 Vidiek zo­stal pus­tý, dediny v Izraeli boli ako vy­mreté, kým som ne­povs­tala ja, Debóra, kým som ne­povs­tala ja, mat­ka v Izraeli.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Za dní Sam­gara, syna Anátov­ho, za dní Jaheli boly pre­staly ces­ty, a tí, ktorí chodievali chod­ník­mi, chodili krivými ces­tami postrannými.

Evanjelický

6 Za dní Šam­gara, syna Anátov­ho, za dní Jáéliných opus­tené boli ces­ty a putujúci chodili bočnými ces­tami.

Ekumenický

6 Za čias Anátov­ho syna Šam­gara, za dní Jáely boli opus­tené ces­ty, ľudia chodievali bočnými ces­tami.

Bible21

6 Za dnů Šamga­ra, syna Anatova, za dnů Jae­liných zpust­ly silnice a ten, kdo na ces­ty vy­dával se, stezkami kli­katý­mi šel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček