Bible21Římanům3,31

Římanům 3:31

Ruší­me tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon po­tvrzuje­me.


Verš v kontexte

29 Je snad Bůh jen Bo­hem Ži­dů? Není i Bo­hem po­hanů? Jis­těže i po­hanů! 30 Je pře­ce je­diný Bůh; ten osprave­dlní obřezané díky víře a ne­obřezané skrze ví­ru. 31 Ruší­me tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon po­tvrzuje­me.

späť na Římanům, 3

Príbuzné preklady Roháček

31 Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom! Ale zákon staviame v platnosť.

Evanjelický

31 Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale plat­nosť zákona po­tvr­dzujeme.

Ekumenický

31 Či azda vierou zbavujeme zákon plat­nos­ti? Vôbec nie. Na­opak, po­tvr­dzujeme ho.

Bible21

31 Ruší­me tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon po­tvrzuje­me.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček