RoháčekRimanom3,31

Rimanom 3:31

List Rimanom

Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom! Ale zákon staviame v platnosť.


Verš v kontexte

29 Alebo či je Bôh len Bohom Židov? A či nie je aj Bohom pohanov? Áno aj po­hanov, 30 pre­tože je jeden Bôh, ktorý ospravedl­ní ob­riez­ku z viery, aj ne­ob­riez­ku vierou. 31 Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom! Ale zákon staviame v platnosť.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

31 Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom! Ale zákon staviame v platnosť.

Evanjelický

31 Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale plat­nosť zákona po­tvr­dzujeme.

Ekumenický

31 Či azda vierou zbavujeme zákon plat­nos­ti? Vôbec nie. Na­opak, po­tvr­dzujeme ho.

Bible21

31 Ruší­me tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon po­tvrzuje­me.