EkumenickýRimanom3,31

Rimanom 3:31

List Rimanom

Či azda vierou zbavujeme zákon plat­nos­ti? Vôbec nie. Na­opak, po­tvr­dzujeme ho.


Verš v kontexte

29 Azda je Boh iba Bohom Židov? A nie aj po­hanov? Ale áno, aj po­hanov. 30 Veď Boh je pred­sa jeden. On ospravedl­ní ob­rezaných z viery a ne­ob­rezaných pre vieru. 31 Či azda vierou zbavujeme zákon plat­nos­ti? Vôbec nie. Na­opak, po­tvr­dzujeme ho.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

31 Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom! Ale zákon staviame v platnosť.

Evanjelický

31 Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale plat­nosť zákona po­tvr­dzujeme.

Ekumenický

31 Či azda vierou zbavujeme zákon plat­nos­ti? Vôbec nie. Na­opak, po­tvr­dzujeme ho.

Bible21

31 Ruší­me tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon po­tvrzuje­me.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček