Bible21Numeri22,22

Numeri 22:22

Bůh ale kvů­li jeho od­jez­du vzplanul hněvem a Hos­po­dinův an­děl vy­šel pro­ti ně­mu, aby mu za­hra­dil ces­tu. Balaám za­tím jel na své oslici spo­lu se dvě­ma svý­mi služebníky.


Verš v kontexte

21 Balaám tedy ráno vstal, ose­dlal svou oslici a od­jel s moáb­ský­mi hodnostáři. 22 Bůh ale kvů­li jeho od­jez­du vzplanul hněvem a Hos­po­dinův an­děl vy­šel pro­ti ně­mu, aby mu za­hra­dil ces­tu. Balaám za­tím jel na své oslici spo­lu se dvě­ma svý­mi služebníky. 23 Když oslice spatři­la Hos­po­di­nova an­dě­la sto­jícího v cestě s ta­seným mečem v ru­ce, uhnu­la z ces­ty a šla po­lem. Balaám tedy oslici bil, aby ji za­ve­dl zpět na ces­tu.

späť na Numeri, 22

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale hnev Boží sa roz­pálil pre­to, že išiel. A an­jel Hos­podinov sa po­stavil do ces­tu, aby sa mu protivil, a on sa niesol na svojej os­lici, a jeho dvaja služob­níci s ním.

Evanjelický

22 Avšak Boží hnev vzplanul, že pred­sa šiel, a an­jel Hos­podinov sa mu po­stavil do ces­ty ako protiv­ník, kým jaz­dil na svojej os­lici, a obaja jeho sluhovia boli s ním.

Ekumenický

22 Jeho od­chod roz­nietil Boží hnev. Hos­podinov an­jel sa mu po­stavil do ces­ty, aby mu pre­kážal v jazde na os­lici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia.

Bible21

22 Bůh ale kvů­li jeho od­jez­du vzplanul hněvem a Hos­po­dinův an­děl vy­šel pro­ti ně­mu, aby mu za­hra­dil ces­tu. Balaám za­tím jel na své oslici spo­lu se dvě­ma svý­mi služebníky.

Bible21Numeri22,22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček