Ekumenický4. Mojžišova22,22

4. Mojžišova 22:22

Numeri

Jeho od­chod roz­nietil Boží hnev. Hos­podinov an­jel sa mu po­stavil do ces­ty, aby mu pre­kážal v jazde na os­lici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia.


Verš v kontexte

21 Bileám ráno vstal, osed­lal si os­licu a od­išiel s moábskymi kniežatami. 22 Jeho od­chod roz­nietil Boží hnev. Hos­podinov an­jel sa mu po­stavil do ces­ty, aby mu pre­kážal v jazde na os­lici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia. 23 Keď os­lica uvidela Hos­podinov­ho an­jela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, od­bočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil os­licu, lebo od­bočila z cesty.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale hnev Boží sa roz­pálil pre­to, že išiel. A an­jel Hos­podinov sa po­stavil do ces­tu, aby sa mu protivil, a on sa niesol na svojej os­lici, a jeho dvaja služob­níci s ním.

Evanjelický

22 Avšak Boží hnev vzplanul, že pred­sa šiel, a an­jel Hos­podinov sa mu po­stavil do ces­ty ako protiv­ník, kým jaz­dil na svojej os­lici, a obaja jeho sluhovia boli s ním.

Ekumenický

22 Jeho od­chod roz­nietil Boží hnev. Hos­podinov an­jel sa mu po­stavil do ces­ty, aby mu pre­kážal v jazde na os­lici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia.

Bible21

22 Bůh ale kvů­li jeho od­jez­du vzplanul hněvem a Hos­po­dinův an­děl vy­šel pro­ti ně­mu, aby mu za­hra­dil ces­tu. Balaám za­tím jel na své oslici spo­lu se dvě­ma svý­mi služebníky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček