Bible21Matouš26,25

Matouš 26:25

Jeho zrád­ce Ji­dáš na to ře­kl: „Jsem to snad já, Rabbi?“ „Sám jsi to řekl,“ od­po­věděl mu Ježíš.


Verš v kontexte

24 „Syn člověka sice od­chází, jak je o něm psáno, ale běda to­mu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdy­by se vůbec nenarodil.“ 25 Jeho zrád­ce Ji­dáš na to ře­kl: „Jsem to snad já, Rabbi?“ „Sám jsi to řekl,“ od­po­věděl mu Ježíš. 26 Když jedli, Ježíš vzal chléb, požeh­nal, lá­mal a dal učedníkům se slovy: „Vez­mě­te a jez­te; toto je mé tělo.“

späť na Matouš, 26

Príbuzné preklady Roháček

25 A od­povedal Judáš, ktorý ho zrádzal, a riekol: Či som to azda ja, rab­bi? A Ježiš mu riekol: Ty si po­vedal.

Evanjelický

25 Aj Judáš, ktorý Ho zrádzal, po­vedal: Či som to ja, Maj­stre? Od­vetil mu: Ty si po­vedal.

Ekumenický

25 Nato po­vedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, Rab­bi? Od­povedal mu: Ty si to po­vedal.

Bible21

25 Jeho zrád­ce Ji­dáš na to ře­kl: „Jsem to snad já, Rabbi?“ „Sám jsi to řekl,“ od­po­věděl mu Ježíš.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček