Bible21Matouš16,22

Matouš 16:22

Petr ho teh­dy vzal stranou a za­čal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti ne­smí stát!“


Verš v kontexte

21 Od té doby za­čal Ježíš ozna­movat svým učedníkům, že mu­sí jít do Je­ruzalé­ma, mno­ho vy­trpět od starších, vrch­ních kněží a znal­ců Písma, být za­bit a třetího dne vstát z mrt­vých. 22 Petr ho teh­dy vzal stranou a za­čal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti ne­smí stát!“ 23 On se ale od­vrá­til a ře­kl Pet­rovi: „Od­stup ode mě, sa­tane! Svádíš mě, pro­tože ne­mys­líš na Boží věci, ale na lidské.“

späť na Matouš, 16

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy si ho pojal Peter a začal mu do­hovárať hovoriac: Milo­sr­d­ne sebe, Pane; to sa ti ni­kdy ne­stane!

Evanjelický

22 Tu Ho vzal Peter a začal Ho od­hovárať: Nech Ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa Ti ne­smie stať!

Ekumenický

22 Peter ho vzal bokom a začal mu do­hovárať: Nech ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa ti ne­smie stať!

Bible21

22 Petr ho teh­dy vzal stranou a za­čal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti ne­smí stát!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček