Bible21Malachiáš1,5

Malachiáš 1:5

Uvi­dí­te to na vlastní oči a teh­dy řeknete: „Hos­po­din je ve­liký i mimo iz­rael­ské území!“


Verš v kontexte

4 Edom si může říci: „By­li jsme po­raženi, ale znovu vy­staví­me trosky.“ Hospodin zástupů však praví: Jen ať si stavějí, já budu bořit! Bude se jim ří­kat „Země zkaženosti“ a „­Lid, na nějž se Hos­po­din hněvá navěky“. 5 Uvi­dí­te to na vlastní oči a teh­dy řeknete: „Hos­po­din je ve­liký i mimo iz­rael­ské území!“ 6 Syn má v úctě svého otce a služebník svého pá­na. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň pře­de mnou? praví Hos­po­din zástupů vám, kněží, kteří po­hrdá­te mým jménem. „Jak po­hrdá­me tvým jménem?“ ptá­te se.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Vaše oči to uvidia, a vy po­viete: Veľký je Hos­podin nad územím Iz­raelovým!

Evanjelický

5 Keď to uvidíte na vlast­né oči, i sami vy­znáte: Veľký je Hos­podin až za hranice Iz­raela.

Ekumenický

5 Keď to uvidíte na vlast­né oči, sami po­viete: Veľkosť Hos­podina siaha až za hranice Iz­raela.

Bible21

5 Uvi­dí­te to na vlastní oči a teh­dy řeknete: „Hos­po­din je ve­liký i mimo iz­rael­ské území!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček