RoháčekMalachiáš1,5

Malachiáš 1:5

Vaše oči to uvidia, a vy po­viete: Veľký je Hos­podin nad územím Iz­raelovým!


Verš v kontexte

4 Keď po­vie Edom: Porazení sme, ale zase vy­stavíme rumy, tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Oni budú staväť, a ja budem boriť, a nazovú ich územím bez­božnos­ti a ľudom, na ktorý sa hnevá Hos­podin a tak až na veky. 5 Vaše oči to uvidia, a vy po­viete: Veľký je Hos­podin nad územím Iz­raelovým! 6 Syn ctí otca a sluha svoj­ho pána; ale jest­li som ja otec, kde je moja česť? A jest­li som pánom, kde moja bázeň? hovorí Hos­podin Zá­stupov, vám, kňazi, ktorí opo­vr­hujete mojím menom a hovoríte: V čom opo­vr­hujeme tvojím menom?

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Vaše oči to uvidia, a vy po­viete: Veľký je Hos­podin nad územím Iz­raelovým!

Evanjelický

5 Keď to uvidíte na vlast­né oči, i sami vy­znáte: Veľký je Hos­podin až za hranice Iz­raela.

Ekumenický

5 Keď to uvidíte na vlast­né oči, sami po­viete: Veľkosť Hos­podina siaha až za hranice Iz­raela.

Bible21

5 Uvi­dí­te to na vlastní oči a teh­dy řeknete: „Hos­po­din je ve­liký i mimo iz­rael­ské území!“