EkumenickýMalachiáš1,5

Malachiáš 1:5

Keď to uvidíte na vlast­né oči, sami po­viete: Veľkosť Hos­podina siaha až za hranice Iz­raela.


Verš v kontexte

4 Ak Edóm vraví: Sme spus­tošení, ale z rozvalín budeme znova stavať, Hos­podin zá­stupov však hovorí: Nech si len stavajú, ja budem rúcať! Budú ich volať Krajinou svoj­vôle, ľudom, na ktorý sa Hos­podin naveky hnevá. 5 Keď to uvidíte na vlast­né oči, sami po­viete: Veľkosť Hos­podina siaha až za hranice Iz­raela. 6 Syn si ctí ot­ca, sluha svoj­ho pána. Ak som teda otec, kde je úc­ta voči mne? Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? — Hos­podin zá­stupov sa pýta vás, kňazov, ktorí znevažujete moje meno a ešte sa pýtate: Čím znevažujeme tvoje meno?

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Vaše oči to uvidia, a vy po­viete: Veľký je Hos­podin nad územím Iz­raelovým!

Evanjelický

5 Keď to uvidíte na vlast­né oči, i sami vy­znáte: Veľký je Hos­podin až za hranice Iz­raela.

Ekumenický

5 Keď to uvidíte na vlast­né oči, sami po­viete: Veľkosť Hos­podina siaha až za hranice Iz­raela.

Bible21

5 Uvi­dí­te to na vlastní oči a teh­dy řeknete: „Hos­po­din je ve­liký i mimo iz­rael­ské území!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček