Bible21Lukáš15,8

Lukáš 15:8

„Kdy­by nějaká že­na mě­la deset min­cí a jednu min­ci ztra­ti­la, ne­roz­svítí lampu, ne­vy­mete dům a ne­bu­de peč­livě hledat, dokud ji nena­jde?


Verš v kontexte

7 Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší ra­dost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad de­va­desá­ti deví­ti sprave­dlivý­mi, kteří pokání nepotřebují.“ 8 „Kdy­by nějaká že­na mě­la deset min­cí a jednu min­ci ztra­ti­la, ne­roz­svítí lampu, ne­vy­mete dům a ne­bu­de peč­livě hledat, dokud ji nena­jde? 9 Jakmi­le ji na­jde, svo­lá pří­tel­kyně a sou­sedky: ‚Ra­duj­te se se mnou, ne­boť jsem naš­la svou ztracenou minci!‘

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 Alebo ktorá žena, ktorá má desať grošov, keby zt­ratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bed­live, do­kiaľ nenaj­de?

Evanjelický

8 Alebo: nie­ktorá žena má desať grošov . Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá usilov­ne, do­kiaľ (ho) nenáj­de?

Ekumenický

8 Alebo: Keď má nejaká žena desať drachiem a jed­nu drach­mu stratí, či nezažne lam­pu, ne­vymetie a ne­prehľadá dôk­lane dom, kým ju nenáj­de?

Bible21

8 „Kdy­by nějaká že­na mě­la deset min­cí a jednu min­ci ztra­ti­la, ne­roz­svítí lampu, ne­vy­mete dům a ne­bu­de peč­livě hledat, dokud ji nena­jde?

Bible21Lukáš15,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček