Bible21Jozue3,16

Jozue 3:16

vtom se vody při­té­kající sho­ra za­stavi­ly. Na­hro­ma­di­ly se vel­mi dale­ko od­tud, u měs­ta Adam ležícího u Ca­retánu, za­tím­co vody od­té­kající směrem k Arav­ské­mu (ne­bo­li Mrt­vé­mu) moři se dočis­ta vy­tra­ti­ly. Tak přešel lid pří­mo pro­ti Je­ri­chu.


Verš v kontexte

15 Jakmi­le nosiči Truh­ly doš­li k Jordánu a kněží ne­sou­cí Tru­hlu se no­ha­ma do­tkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všu­de vy­lévá z břehů), 16 vtom se vody při­té­kající sho­ra za­stavi­ly. Na­hro­ma­di­ly se vel­mi dale­ko od­tud, u měs­ta Adam ležícího u Ca­retánu, za­tím­co vody od­té­kající směrem k Arav­ské­mu (ne­bo­li Mrt­vé­mu) moři se dočis­ta vy­tra­ti­ly. Tak přešel lid pří­mo pro­ti Je­ri­chu. 17 Kněží ne­sou­cí Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy stá­li ne­po­hnutě na su­ché zemi upro­střed Jordánu, za­tím­co ce­lý Iz­rael pře­cházel po su­chu, dokud ce­lý národ ne­přešel Jordánem.

späť na Jozue, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 že sa za­stavily vody, so­stupujúce od hora, a stály jako jedna hromada na veľmi ďaleko pri mes­te Adame, ktoré leží po strane Car­tána, a tie, ktoré so­stupovaly k moru púšte, k Soľnému moru, od­tiek­li cel­kom a boly od­rezané, a ľud prešiel na mies­to naproti Jerichu.

Evanjelický

16 za­stavili sa vody zhora tečúce a po­stavili sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mies­te Ádám, ktoré je pri Car­táne, a tie, čo tiek­li smerom k moru Aráby, t. j. k Soľnému moru, sa pre­trh­li a ľud prešiel na­proti Jerichu.

Ekumenický

16 za­stavila sa voda tečúca zhora a po­stavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mes­te Ádam, ktoré je pri Car­táne. Voda, čo tiek­la smerom k moru Arába — k Soľnému moru — od­tiek­la a ľud prešiel riečis­kom na­proti Jerichu.

Bible21

16 vtom se vody při­té­kající sho­ra za­stavi­ly. Na­hro­ma­di­ly se vel­mi dale­ko od­tud, u měs­ta Adam ležícího u Ca­retánu, za­tím­co vody od­té­kající směrem k Arav­ské­mu (ne­bo­li Mrt­vé­mu) moři se dočis­ta vy­tra­ti­ly. Tak přešel lid pří­mo pro­ti Je­ri­chu.

Bible21Jozue3,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček