Bible21Jozue11,16

Jozue 11:16

Tak Jo­zue za­bral ce­lou tu zem – ho­ry, ce­lý Negev, ce­lý kraj Go­šen, pod­hůří i pláň Arava – iz­rael­ské hory i je­jich pod­hůří,


Verš v kontexte

15 Jak přikázal Hos­po­din své­mu služebníku Mo­jžíšovi, tak přikázal Mo­jžíš Jo­zuovi a Jo­zue tak uči­nil. Ne­opo­mněl je­diné slovo ze vše­ho, co Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 16 Tak Jo­zue za­bral ce­lou tu zem – ho­ry, ce­lý Negev, ce­lý kraj Go­šen, pod­hůří i pláň Arava – iz­rael­ské hory i je­jich pod­hůří, 17 vše od hory Chalak, jež se zvedá k Seí­ru, až po Baal-gád v Li­banon­ském údo­lí pod ho­rou Her­mon. Za­jal všech­ny je­jich krále a ne­chal je po­bít.

späť na Jozue, 11

Príbuzné preklady Roháček

16 A tedy vzal Jozua celú tú zem, vr­chy aj celý juh i celú zem Góšen i nížinu i rovinu i po­horie Iz­raelovo i jeho nížiny.

Evanjelický

16 Vtedy zau­jal Józua celú túto krajinu: po­horie a celý Negeb, celý kraj Góšen, Nížinu i Arábu a Iz­rael­ské po­horie s jeho Nížinou,

Ekumenický

16 Tak­to Jozua ob­sadil celú túto krajinu: po­horie, celý Negev, celý kraj Góšen, nížinu i pu­statinu, iz­rael­ské po­horia i s úpätiami

Bible21

16 Tak Jo­zue za­bral ce­lou tu zem – ho­ry, ce­lý Negev, ce­lý kraj Go­šen, pod­hůří i pláň Arava – iz­rael­ské hory i je­jich pod­hůří,

Bible21Jozue11,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček